יום רביעי, 10 בפברואר 2016

תרומה, עליה ו, יסוד בשבוע

תרומה, עליה ו, יסוד בשבוע. שמ' כז,ח: "נבוב לחת תעשה אתו, כאשר הראה אתך בהר כן יעשו".
המזבח החיצון מצופה נחושת: לא זהב ולא שום חומר אשר ירמוז ליוקרה, כי בעניינו ותועלתו לכפר על גאוה ועזות מצח. "המזבח" = 62 הוא כאילו התפילין של הכלל, ונבנה (שמ' כח,ב) "לכבוד" בורא עולם, במקדש בו יישמע הקול (ש"ב טו,יג) "המגיד" (מיכה ו,ח) "מה טוב". המזבח הוא כלי מרכזי במקדש, הנעשה (שמ' לה,י) "בכם", כנאמר: ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. מטבע הדברים, לימוד תכונות המזבח הוא לימוד תכונות הלב הכללי המתוקן.
המזבח הוא מרובע: חמש אמות אורך, חמש אמות רוחב, גבהו שלוש אמות. אך אינו גוף מוצק ורצוף, אלא "נבוב לחת תעשה אתו" = 1680 כלומר שיהיה חלול, בנוי לוחות עצי שטים וחלל ריק באמצע כדוגמת הלב המתוקן עליו הצהיר דוד: ולבי חלל בקרבי. רק לעשות את הלב כדוגמת המזבח (אשר הוא עצמו כדוגמת העולם), אז [תהי' לג,א] "רננו צדיקים בי-הוה, לישרים נאוה תהלה".
כי אם רק יבנה את מזבחו "נבוב לחת" = 498, באופן שעליו תיקרב ארציותו, יהיה מקום המזבח ממש בבחינת (ברא' כח,כב) "בית א-להים" ושום רע (ש"ב ה,ח) "לא יבוא אל הבית" ולא יושפע ממנו החוצה, ואז יקום (איוב יב,י) "נפש כל חי" ויבוא ההמון בכל (ירמ' יח,טו) "שבילי עולם" (מ"ב יח,כח) "ויקרא בקול גדול" ויקי קולו (יח' מג,ב) "כקול מים רבים" כי באו (דה"ב כ,ד) "לבקש מי-הוה" ישועתם. (תהי' נה,כד) "ואתה א-להים", (תהי' נז,ו) "על כל הארץ כבודך", (ש"א א,ט) "ישב (יושב) על הכסא", מוכן לדין צדק. ואין ספק בלבי: את הכל (מש' י,יב) "תכסה אהבה", (מ"ב יז,לו) "כי אם את י-הוה" נדרוש, (ברא' לב,כא) "אולי ישא פני". אולי? צא ולמד "ישא פני" = 451, כי אני (שמ' כה,טז) "אתן". "אולי" = 47, (ברא' א,ד) "כי טוב" אתן.
רק בנאמנות, "כאשר הראה אתך בהר כן יעשו" = 1816, בסוד (ש"ב ד,ט) "אשר פדה את נפשי מכל צרה". יתבוננו משכילים ויראו. אהבת אשאביאל.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה