יום שבת, 6 בפברואר 2016

תרומה, עליה א, חסד בשבוע

תרומה, עליה א, חסד בשבוע. שמ' כה,טז: "ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך".
כל הקשר השוטף של יצורי העולם הזה עם העולם העליון ממנו יקבלו פרנסתם, מסתכם במשל האורות והכלים. אור עליון מאיר אל העולם, וכל שיש לו כלים לקלטו, כמידת הכלים שלו יקלוט; הנדרש למחיתו ישאר לו, ומן הראוי שאת כל הנותר יזרים הלאה, אל הנמוכים ממנו, הנזונים משלו. לוחות הברית הן משל לאור גבוה, אשר ישמש מקור להתחדשות הברית והישועה לעולמים. את הכלי לקלוט אותו אור בנו בני ישראל, הנה הוא ארון ברית ה'. "ונתת אל הארן את העדת אשר אתן אליך" = 3036, ואותה עדות אשר היא עצמה התגלמות של האורות הכי גבוהים, לא תסבול שום כפירה, שום עבודה זרה, בקרבתה: [דב' כ,יז] "כי החרם תחרימם: החתי והאמרי, הכנעני והפרזי, החוי והיבוסי; כאשר צוך י-הוה א-להיך".
 מחשבות טובות, כוונות טובות, מצטרפות למעשה. באמת, גם את הכלים שאתה תבנה, ה' הוא הנותן אותם בידיך. "ונתת אל הארן" = 1143 (שמ' כ,יא) "אשר י-הוה א-להיך נתן לך" כפי (במ' כא,טז) "אשר אמר י-הוה למשה" ועשית, ובהחזיקך (שמ' כו,לג) "את ארון העדות" בראש מחנך, (יהו' י,יט) "אל תעמדו (תעמודו): רדפו אחרי איביכם" (יח' ה,ג) "וצרת אותם" לטהר את ארצך מאליליהם; (מ"א ח,ז) "כי הכרובים פרשים כנפים" על הארון ונותנים סימן לברכה השורה עליך כבקשך את ה' [תהי' קיט,קלה] "פניך האר בעבדך, ולמדני את חקיך"; ובכל עת, יקום האדם אל מול הא-להים (ש"א ג,ה) "ויאמר: הנני, כי קראת לי".
כל אחד, כל יום, לאחר שיכין את כליו לאורות הקדושים, יקלוט בכלים מתוקנים את "העדת (העדות) אשר אתן אליך" = 1492 ויודה (ירמ' כ,יג) "את י-הוה, כי הציל נפש אביון", ועוד יודה (ירמ' לא,לג) "את י-הוה, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם" בהיפרסם הנסים אשר הקרה ה' לדרכי לקדש את שמו בעמים, לפתוח שערי תשובה ולהזמין את (אסתר ז,ה) "אשר מלאו לבו לעשות כן" להיות חלק בישועת ישראל לטוב ולשלום לכל העולם, (ברא' כח,כ) "ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך". [תהי' קלה,כא] "ברוך י-הוה מציון, שכן ירושלם, הללוי-ה".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה