יום רביעי, 10 בפברואר 2016

תרומה, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

תרומה, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. שמ' כז,יט: "לכל כלי המשכן בכל עבדתו; וכל יתדתיו וכל יתדת החצר, נחשת".
הנה בידינו כל ההוראות וההדרכה המפורטת גם לבניית המשכן ולהחזקתו ולקיפולו ולהשאתו לנסיעה, וגם לכל הפולחן הנשגב אשר ייעשה בו ולכל הנדרש לו: "לכל כלי המשכן בכל עבדתו; וכל יתדתיו וכל יתדת החצר, נחשת" = 3906: דוקא כל היתדות הקובעות את יריעות המשכן לקרקע כדי שלא תהא הרוח מגביהתן (כדברי רש"י) הן עשויות נחושת, המשול למידת הרחמים; הרגע בו העבודה הושלמה והכל מוכן, מתנוצץ בו חיבור עליונים ותחתונים בהארה של דעת: [ברא' א,ח] "ויאמר א-להים: ישרצו המים שרץ נפש חיה, ועוף יעופף על הארץ, על פני רקיע השמים"; והחיים מתרבים בכל רבדי הבריאה; [ברא' ב,ה] "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר י-הוה א-להים על הארץ, ואדם אין לעבד את האדמה", והכל באמת תלוי באדם הנועד לתקן בעשייתו את הבריאה ולהשיג שלום בכל, "לעבד את האדמה" = 562 בבניית חברה מתוקנת של אנשים שמחים בצאתם וששים בבואם, באשר (ויק' כד,כב) "משפט אחד יהיה לכם", וצדקה ברחמים מתוך לב טוב.
כי כאשר תלך ותעשה "לכל כלי המשכן בכל עבדתו" = 1089 (דב' ט,טז) "אשר צוה י-הוה אתכם", תתעורר בך שירה חדשה (דב' לא,יט) "ולמדה את בני ישראל"; וכקום אויב לשלום ולטוב, (יהו' יא,ח) "ויתנם י-הוה ביד ישראל", (דב' טו,ו) "ומשלת בגוים רבים" כי (תהי' כ,ג) "ישלח עזרך מקדש (מקודש)" להביא את העולם אל המוטב, עד אשר [תהי' צז,ו] "הגידו השמים צדקו, וראו כל העמים כבודו": שהצדק האלוהי מתגשם על פני הארץ, וזה יוצר בבני האדם את הכלים הפנימיים הנחוצים לראות את הכבוד, לברך על הופעתו של קשת בענן, ולהתחבר ולדבוק בחי העולמים בשמחה מלאה שלום.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה