יום רביעי, 24 בפברואר 2016

כי תשא, עליה ה, הוד בשבוע

כי תשא, עליה ה, הוד בשבוע. שמ' לד,ח: "וימהר משה, ויקד ארצה, וישתחו".
כשנתגלית לעיני האדם עת רצון מן השמים (רגע של מזל כבי', שהשעה משחקת לו), אין זמן להתמהמה. הרי פורים, הרי ישועת ה' כהרף עין. "וימהר משה" = 606 להודות [תהי' קלו,יז] "למכה מלכים גדלים, כי לעולם חסדו", וכפי שהוא חסיד הייה חסיד אתה, ובאותה דרך כולם, (ויק' כד,כב) "כגר כאזרח יהיה, כי אני י-הוה", כי מגלה ה' את מידותיו (ש"א כח,טו) "להודיעני מה אעשה", (תהי' קג,יז) "וצדקתו" גם (תהי' קג,ו) "לכל עשוקים"; ואשר הורד (איוב יח,יח) "מאור אל חשך" (תהי' לח,יח) "ומכאובי נגדי תמיד", יקום בלב שבור (דה"ב א,ה) "לפני משכן י-הוה" לאמור (תהי' קכ,ב) "י-הוה, הצילה נפשי", וברחמים (מש' ב,ט) "ומישרים" מאת ה' אפילו (איוב יט,כה) "על עפר יקום", (דב' יד,כו) "וביין ובשכר" יחגוג לפני ה' לגלות סודו מתוך שמחה.
כי שוב: ישועת ה' כהרף עין; ואפילו שמאיימים על חייך כפי שהיה לכל היהודים אשר במדינות המלך אחשורוש, אפילו כשחרב חדה מונחת על צוארו של האדם, יש תמיד פתח לעורר רחמים מן השמים; וכהיגלות לך אף אם רק אות קטנה, יקום האדם הנבון, "ויקד ארצה, וישתחו" = 1146 ויודה על מה שבטח הולך להיות: [תהי' לא,כב] "ברוך י-הוה, כי הפליא חסדו לי בעיר מצור" וקם (שמ' ו,כז) "להוציא את בני ישראל", (יח' כח,כה) "ונקדשתי בם לעיני הגוים" לעוררם. (יהו' ו,כ) "ויריעו העם תרועה גדולה", אל פני (דב' י,יד) "השמים ושמי השמים", וכבר לא תפנו (דב' יב,ה) "כי אם אל המקום אשר יבחר י-הוה א-להיכם". כי (מל' א,ב) "אהבתי אתכם, אמר י-הוה"; (קו' ז,יב) "ויתרון דעת" (מש' ו,כג) "תוכחות מוסר". והיה אשר (איוב ל,יח) "יתחפש לבושי" להסתיר פני מכם, (יש' סו,יב) "תשעשעו" לבכם, ומתוך גיל וצהלה גילו בקרבכם מקדש בו הא-ל שוכן מעולם. נתיבות אשאביאל.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה