יום שני, 22 בפברואר 2016

כי תשא, עליה ג, תפארת בשבוע

כי תשא, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' לג,יד: "ויאמר: פני ילכו, והנחתי לך".
כפי שהוא יעשה בהרבה נושאים, ברבדים שונים בחיי הכלל והפרט, משה מבקש להציב תקדים לכל דורות העולם, באשר יאה לצדיק לדרוש רחמי שמים, לזכות כביכול את כל עדתו בכלים המתוקנים המיוחדים לו עצמו, להציג את כליו כלפי שמים כדוד כאשר אמר ולבי חלל בקרבי; לבקש וליחל לגילוי של אלוהות אשר ינהיג את המציאות מעל לחוקי הטבע. משה מגן על העם, ומבקש הנהגה בגילוי פנים שלמה.
ויעתר לו ה', "ויאמר: פני ילכו, והנחתי לך" = 992 , שהשכינה וההשגחה הפרטית תהיינה גלויות לכל אשר עינים לו לראות, ועדיין, יהיה משה, האיש, מופקד על העם בשם ה': [תהי' קיח,ז] "י-הוה לי בעזרי (בעוזרי), ואני אראה בשנאי"; שמעשה ה' מחיב (מ"ב ג,ו) "את כל ישראל" הנצבים תחת הנהגת הצדיק לאמור (מ"ב ג,יא) "ונדרשה את י-הוה", (ש"ב ד,ו) "והנה באו עד תוך הבית", (ירמ' נא,נא) "על מקדשי בית י-הוה" (יש' סב,ח) "אשר יגעת בו" כי תקנת את לבך בטוב לעבוד בו עבודת מקדש. וזה הנאמר תנו עז לא-להים, (יש' כד,כא) "ויפקד י-הוה על צבא המרום במרום", ויתן עז למנהיג הצדיק כאמרו "והנחתי לך" = 529, כי אפילו אם רק בזכות הצדיק, יהיה כמבוקשו רק ה' צור ישענו, (שמ' יב,טז) "הוא לבדו יעשה לכם". הוא אשר (איוב לג,כח) "פדה נפשי" בהפיכת כל מערכת סיבה ומסובב כהרף עין בחודש הישועה וגילוי הפנים הזה, (אסתר ח,יב) "הוא חדש אדר". ואשר ישכיל (קו' ז,ב) "יתן אל לבו" וישמח, כי (תהי' צג,ד) "אדיר במרום י-הוה", ובהתחדשות פרטית וכללית, כל יום ביומו, ((ש"א כח,יח) "עשה לך י-הוה היום הזה". ומעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה