יום שבת, 20 בפברואר 2016

כי תשא, עליה א, חסד בשבוע

כי תשא, עליה א, חסד בשבוע. שמ' לא,לז: "והקטרת אשר תעשה, במתכנתה לא תעשו לכם; קדש תהיה לך לי-הוה".
עולם של קשרים; עולם של יחודים. כל אחת לאחד המיועד לה, כל דבר בחיבור עם מה שישמש לו לממש את הטוב שבו ולהביאו אל תכליתו. מה שמטיב כאן יזיק שם; דבר המרפא חולי אחד, יכול לגרום חולשה אחרת; והדרך הישרה דורשת דיוק רב. "והקטרת אשר תעשה, במתכנתה לא תעשו לכם; קדש תהיה לך, לי-הוה" = 4740; [שמ' יז,א] "ויאמר י-הוה אל משה: עבר (עבור) לפני העם, וקח אתך מזקני ישראל. ומטך אשר הכית בו את היאר קח בידך. והלכת". והמטה יבלוט לעיני כולם ויזכיר לכל העם את אשר נעשה בו, ומתוך התודעה הזו, כל השאר יובן ביושר לצייר דרך ישועות.
אז יש לנו את קטורת הסמים, המיועד אך ורק להקטרה על ידי הכהן במקדש ה', לכפר, ולעשות נחת רוח במרומים. על כן, "במתכנתה לא תעשו לכם" = 1814, כי אין לכם כלים להוביל לגילוי הברכה הנשגבת של קטורת הסמים אם אין בדרך העלאת ריחו לשמים. הרי [מש' טו,טו] "כל ימי עני, רעים; וטוב לב, משתה תמיד": אין עניות אלא בדעת, והעני בתודעתו ירע לו תמיד; והפך העני טוב הלב (ולא העשיר, שלפעמים גם הוא עני), אשר תמיד שמח ומשמח בחלקו, וחלקו מתרחב ומצטייר לפי צרכי השעה. כי לפעמים בני האדם מובלים על ידי רועים שאינם נאמנים, ואוחזים באמונות שקריות ונכשלים בפחדים מדומים, כנמשל (שופ' ט,לו) "את צל ההרים אתה ראה כאנשים", ואין זה יקרה אלא [תהי' פט,לא] "אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון" חלילה, ויהיו מבולבלים בין שקר לבין אמת, בין טוב לבין רע. עד אשר תקבל על לבך דרישת אמת (ויק' יט,יא) "ולא תכחשו ולא תשקרו" עוד, (דה"ב לד,כז) "ותקרע את בגדיך ותבך לפני", ולבך השבור יעלה כקרבן הכי יקר לפני.
וגם מתכונת קטורת הסמים, וגם אתה בעצמך, "קדש תהיה לך, לי-הוה" = 930, (ש"א ח,כ) "ושפטנו מלכנו, ויצא לפנינו" כי זיכה אותך, כי תשובתך מכפרת, כי עלית על דרך המלך בהפנימך אשר [מש' יט,כב] "תאות אדם חסדו, וטוב רש מאיש כזב". [שמ' לא,יב - במ' ז,ד - במ' טו,לז - במ' כז,ו - במ' לא,כה] "ויאמר י-הוה אל משה לאמר", (שמ' ו,ה) "וגם אני שמעתי". לכן, אל יהיו קלים בעיניך (תהי' כב,ב) "דברי שאגתי", (מש' ה,א) "לחכמתי הקשיבה", כי (ש"א י,כה) "את משפט המלכה (המלוכה)" אני מביא בדברי להמשיך רחמים ושפע טוב לבריות, ובאתי אך רק (שמ' כח,לה) "לשרת" (יהו' כג,יא) "לנפשתיכם", לבנות בצוותא את תודעת הגאולה. הדר אשאביאל.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה