יום שלישי, 16 בפברואר 2016

תצוה, עליה ד, נצח בשבוע

תצוה, עליה ד, נצח בשבוע. שמ' כט,ז: "ולקחת את שמן המשחה, ויצקת על ראשו; ומשחת אתו".
ככל שאתה נעלה למעמד של שררה, של סמכות, של הובלת הכלל, יותר כלים וכשרונות ויכולות נקנים לך, ועמם, גם נעשית יותר ויותר חמורה ומפורטת, עדינה כחוט השערה, ההידבקות הנדרשת ממך בחוקי הא-ל, ובכל האורחות והנימוסים הנאים למעמדך, אשר יתנו לך חיים ויגנו עליך.
את הכהן הגדול צריך להכין לשירותו בקודש: קודם כל, רחיצה במים, והלבשת כל הבגדים המיוחדים לו; "ולקחת את שמן המשחה" = 1693, בהכנה לרגע של אור מיוחד, בקריאה מאת הא-להים הדורש: [יש' א,טז] "רחצו, הזכו, הסירו רע מעלליכם, מנגד עיני חדלו הרע", כי נדרשת טהרה מכל רע כדי לזכות בחיבור הנשגב אשר הכהן הגדול יפעל במקדש שלנו. משמעות "שמן המשחה" = 748 בו (שמ' ל,ל) "תמשח" אותו, שהוא יטול עצה (שמ' יז,ה) "מזקני ישראל", ויקריב את תפלת וכפרת כל עמו אל הא-להים (ברא' כה,כא) "ויעתר לו י-הוה", כי הוא בא (מ"ב א,טז) "לדרש בדברו", בו (תהי' יט,טו) "יהיו לרצון אמרי פי".
את שמן המשחה תקח "ויצקת על ראשו" = 1213 כעל ראש כל המושל עליך, ומעצמת הרגע הגדול ישובו בתשובה שלמה (דה"ב יב,ו) "ויכנעו שרי ישראל"   לאמור [תהי' סב,ח] "על א-להים ישעי וכבודי, צור עזי, מחסי בא-להים", ואז יהיו ראוים לשררה בנאמנות.
אז תצוק עליו את השמן "ומשחת אתו" = 1161, ויגזור (שופ' יט,כ) "ויאמר האיש הזקן: שלום לך", (ברא' לה,א) "ועשה שם מזבח לא-ל הנראה אליך", ונהיה הוא (יח' כג,כו) "כלי תפארתך" בפני הא-להים.
שלוש פעולות עם שמן המשחה: "ולקחת, ויצקת, ומשחת" = 1904, מהן נתקן הכלי אל החיבור השוכן ופועם בלבבות כל הצבור, אשר קבל (דב' א,ה) "באר את התורה הזאת לאמר" שהברכה תצמח מישראל אל כל העולם, כי יורו כל הגוים אשר (במ' ו,כג) "כה תברכו את בני ישראל, אמור": (דה"א יב,יט) "שלום שלום לך, ושלום לעזרך (לעוזרך), כי עזרך א-להיך".

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה