יום שישי, 29 בינואר 2016

משפטים, עליה ג, תפארת בשבוע

משפטים, עליה ג, תפארת בשבוע. שמ' כב,כ: "וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים".
לומדים מוסר מאשר היה, כפי שלומדים אותו מאשר נכון שיהיה.  ״וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גרים הייתם בארץ מצרים״ = 2743, ולא תגרום לזולתך לסבול כאשר סבלו אבותיך, כנזכר:  [ברא' כט,טו] "ויאמר לבן ליעקב: הכי אחי אתה; הגידה נא לי מה משכרתך", והיתה כוונתו היפוך דבריו.
וגם מירידת אחי יוסף מצרימה לשבור אוכל תלמד, ״וגר לא תונה ולא תלחצנו״ = 1322, כי ללמדך לקח מתארת התורה את אומללותם בפני אדוני הארץ, כהיתרצם: [ברא' מב,יא] "כלנו, בני איש אחד נחנו, כנים אנחנו, לא היו עבדיך מרגלים"; ובמידה טובה תנהג בגשתך אליו, ואין לא כלום, [מ"א יג,טו] "ויאמר אליו: לך אתי הביתה, ואכל (ואכול) לחם"; כדוגמת ה׳ א-להיך, (ויק' יא,מה) "המעלה אתכם מארץ מצרים" להעבירך בדרך המובילה מהפחד אל הנחלה למען יהיה לך לב טוב להשפיע משלך לרעך.
וזכור ואל תשכח ״כי גרים הייתם בארץ מצרים״ = 1421 ( ויק' כ,כב) "אשר אני מביא אתכם שמה", בזיכרון, יום אחר יום תמיד: [איוב לד,לד] "אנשי לבב יאמרו לי, וגבר חכם שמע (שומע) לי". כי יבואו אליך שונים או עניים או מכוערים בעיניך, (אסתר ג,ח) "ודתיהם שנות מכל עם" כפי שנאמר רבות עליך, (ש"א יג,ו) "ואיש ישראל ראו כי צר לו", (יהו' ו,טו) "וישכמו (וישכימו) כעלות השחר" לעשות עמו כדוגמת (איוב מ,טו) "אשר עשיתי עמך". כי גם אתם, ״גרים הייתם״ = 718, ובזכרון זה תמצא את ״התשובה״, לדעת תמיד אשר  (תהי' קיט,פו) "כל מצותיך אמונה", ומתוך שמחה תידמה לבוראך.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה