יום שבת, 30 בינואר 2016

משפטים, עליה א, חסד בשבוע

משפטים, עליה א, חסד בשבוע. שמ' כא,א: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".
אולי, הגילוי האלוהי האדיר אשר חוית בסיני יטה אותך לטעות, ותחשוב שכל עסקך על האדמה הוא להתרכז בפולחן הא-להים, ובזאת תיושע בשלמות. ולא כן הדברים. "ואלה" = 42, כמנין כל המסעות אשר תקיים במדבר עד בואך אל הארץ המובטחת, הם כולם כללים לצדקה ומשפט אשר תעשה בקרבך: במשפחה, בקהילה, במדינה, בעולם. "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" = 1992, [דב' כה,טז] "כי תועבת י-הוה א-להיך כל עשה אלה, כל עשה עול"; ולאחר שזכית להמליך את בוראך על כל הויתך, (מ"א כז,א) "עתה, תעשה מלוכה על ישראל", שינהגו כדוגמת מלכות שמים, על פני הארץ.
כי אלה משפטי צדק "אשר תשים לפניהם" = 1466 לחיות על פיהם, ואז [תהי' פט,יז] "בשמך יגילון כל היום, ובצדקתך ירומו", ולא בחכמה אשר מה' ולא ביופי ולא בחיל ולא בהון, (ירמ' ט,כג) "כי אם בזאת יתהלל המתהלל" אשר לחוקי שמים יהיה נאמן על פני הארץ, (יש' סא,ח) "וברית עולם אכרות להם". כי "תשים לפניהם" = 965 משפטי צדקי, [ירמ' ל,כב] "והייתם לי לעם, ואנכי אהיה לכם לא-להים", (ויק' כ,כו) "והייתם לי קדשים"; (דב' ז,ח) "כי מאהבת י-הוה אתכם" גילה לכם את חוקי צדקו למען תפתחו בהם את (ברא' כח,יז) "שער השמים", לקדש (שמ' לט,לג) "את האהל ואת כל כליו", ואת (ברא' לד,כט) "כל אשר בבית", דוקא (ברא' כז,טו) "בבית" = 414 אשר (שמ' ל,כט) "יקדש" ממעשיך ויתוקן להתברך, לקבל בתוכו "אור אינסוף", (תהי' לו,י) "מקור חיים", להשפיע (איוב יב,ד) "שחוק" ושלום מאת ה' על האדם (איוב טז,כא) "ובן אדם לרעהו", בדרכי (עזרא ב,סח) "האבות" הקדושים כל הימים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה