יום שישי, 17 ביולי 2015

מסעי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

מסעי, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. במ' לו,י: "כאשר צוה י-הוה את משה, כן עשו בנות צלפחד".
ראשית כל (ובאופן הפוך מהנהוג בכל התורה) מקדים הפסוק שלנו להצהיר: כל הנעשה, נעשה בדיוק "כאשר צוה י-הוה את משה" = 1394, (יהו' ח,כא) "אשר צוה את יהושע"; וכך תחל המסורת אשר פקד ה' את עם ישראל להיות השומרים את (יח' מד,ח):  "משמרת קדשי". מסתבר שה' צוה את משה אשר צוה את יהושע (ומשם, מן הסתם, יהושע לזקנים, לאנשי כנסת הגדולה וככה עד דורנו ב"ה), והצווי משמעותו משמרת. ואיזו משמרת היא זו? היא משמרת "קדשי" = 414 כמנין "אור אינסוף" אליה ביעודנו להיתקן צינור, כי היא (ירמ' ב,יג) "מקור חיים" היא התורה, הוראות היצרן לתקן את העולם.
אם נבודד את תוכן הצווי הנורש מדור לדור לראוים להנהיג את ישראל, נראה אשר "צוה י-הוה את משה" = 873 מורה על אחרית הימים, עליהם נאמר (שמ' טו,א) "אז ישיר משה", מתוקף מליאתו אחר הצווי בשלמות, את (יהו' כד,כז) "אשר דבר עמנו"; כי גם הנבואה מיועדת לעם ואין הנביא כי אם הצינור הראוי לכך -ואז גילוי אל הנביא דומה לדיבור אל העם-, וכל אשר משה נצטוה נצטוה גם יהושע, ועמם כל דורות מנהיגי ישראל.
מה שצוה ה' את משה זה (מ"ב ו,כג) "לבוא בארץ ישראל". הפלא ופלא! איך הקב"ה ידרוש שני דברים מנוגדים, סותרים, שאינם סובלים האחד את השני, מנביאו? מונע ממנו להיכנס לארץ ומצוה עליו לבוא אליה? אכן... משה לא יכול להיכנס אל ארץ ישראל, אולם הוא כן יכול, אף מצווה, לבוא בה. בגוף, בזמן, הולכים אל, נכנסים. משה, אשר הוריד לעם ישראל תורה שהגשמתה בשלמות רק בארץ ישראל, הוא בא כבי' כל הזמן בבחינת ארץ ישראל, הוא הצינור לתורה ממנה יחודיות הארץ, ומתוך זיו תודעתו יתעוררו (תהי' כב,כח) "וישבו (וישובו) אל י-הוה כל אפסי ארץ"; וחלוציהם ב"ה כבר כמה עשרות שנים מתעוררים בהמונים לקבל על עצמם ז' מצוות בני נח ולהשתתף בהליך הגאולה עם ישראל.
כאשר צוה ה' את משה, "כן עשו בנות צלפחד" = 1116 מביא אותנו אל פתגם מפרשי המקרא (על בסיס דברי הרמב"ן בלך-לך על ב"ר מח,ז) המעמיק את תיאור הקשר שבררנו לעיל בענין הצווי מדור לדור: הרי "מעשה אבות, סימן לבנים", ומשם שלא רק ירושה וצווי מפורשים עוברים מדור לדור אלא שפשוט מחיי האבות תוכל לחזות את התנאים שיפגשו בעתם הבנים, וכל אחד מתקן בקדם לו בנשמה ובמה שקדם לו בעולם. על כן, (עוב' א,יז) "וירשו בית יעקב" אלו הנשים, (שמ' טז,ז) "וראיתם את כבוד י-הוה". "כאשר צוה י-הוה את משה, כן עשו בנות צלפחד" = 2510, ללמד את כל הדורות את חיוב הצדק עד לאין גבול, [אסתר ט,לב] "ומאמר אסתר קים דברי הפרים (הפורים) האלה, ונכתב בספר", למען ימצא כל אשר יגע לחפש את הדרך בה העוות אינו מתקיים עד אשר בא הצדק בידי האדם לתקנו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה