יום שישי, 24 ביולי 2015

ואתחנן, עליה א, חסד בשבוע

ואתחנן, עליה א, חסד בשבוע. דברים ד,ד: "ואתם הדבקים בי-הוה א-להיכם, חיים כלכם היום".
הדור אשר יצא ממצרים כלה, ודור חדש, אשר גדל במדבר תחת הנהגה א-להית גלויה, מתכונן להיכנס לארץ ישראל, לכבשה מידי האלו שפלשו אליה בינתיים. ואתם, הדבקים בה', נותרים בחיים בעולם הזה, וחיים לעולם הבא.
"ואתם הדבקים בי-הוה א-להיכם, חיים כלכם היום" = 981, בדיוק כמו "גאולת ישראל", המתקיימת דוקא מתוך אותה דבקות ונתגלית באותם חיים, כולכם דהיינו כל אחד מכם בשלמות, וכולם יחד. אמנם, כדי שיהיה שלום בארץ, נחוצים עוד כמה תנאים. לגבי האויבים אשר בארץ, (דב' כ,יז) "כי החרם תחרימם": לא רק אין מקום בכלל לעבודה זרה בארץ ישראל, אלא שגם תשמור שערי הקודש, (במ' א,נא) "והזר הקרב, יומת". הזה שמפליג בזרות, שפועל נגד תיקון העולם לפי דרך ה' לעשות צדקה ומשפט, אין לו מקום בנחלתך.
נפלא לגלות שהפסוק הזה, המצהיר את התכונה המאחדת את כל הראוים לגאולה ולנחלה בארץ חמדת אבות, מורה גם על השלטון הראוי לנו עליה. (מיכה ד,ה) "הממשלה הראשונה" היא זו שבידי (מש' ג,יט) "כונן שמים בתבונה", הרי באמצעות תורתו ימשול בשלום על כל הארץ, ובכך יתקיימו דוקא דברי הנביא: (צפניה ג,טו) "מלך ישראל י-הוה בקרבך", וכל אשר ישלוט וימשול בארץ ישראל, תחת ה' יעשה.
אתם חיים "כלכם היום" = 171, (דב' יז,יג) "וכל העם", כל אשר בבחינת עם ה' כי דבקים באורחותיו, חיים וזוכים לישועות עמכם; ואם כן, לעת מלחמה ישולחו משמים (ש"א יא,ט) "ויבאו המלאכים" לחולל נסים בשדה הקרב, כפי שראינו בכל מלחמה ומלחמה תמיד, גם בימינו. ואם נזכה, אפילו כל התנהלות הקרב בידם, כפי שעשו את שליחותם המלאכים אשר שלח יעקב לעשו אחיו, (דה"ב יז,י) "ולא נלחמו" ישראל בכלל, כי עסוקים המה בלהיטיב, בהרבות שלום, וה' צבאות מגן עליהם מכל צורר המבקש רעתם, (דה"ב כו,ט) "ויחזקם" מול אויביהם, לשלוט (עזרא ה,א) "עליהון" (עליהם) תמיד אך להמתיק, אך לישועת שלום; ויתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה