יום רביעי, 8 ביולי 2015

פינחס, עליה ה, הוד בשבוע

פינחס עליה ה, הוד בשבוע. במ' כח,י: "עלת שבת בשבתו; על עלת התמיד, ונסכה".
עולת שבת היא בשבתו דוקא. כדברי רש"י במקום: "ולא עולת שבת זו בשבת אחרת", אלא כל דבר בעתו, כענין לחיות עם הזמן, שנמצא את אתגרי כל יום בתורה הקשורה בו, ונצמא עת לכל חפץ כמפורט בקוהלת. עולת שבת באה, ברם, דוקא על עולת התמיד ונסכה; ואין מצב להקריב את עולת השבת בלי שהושלמה מצות התמיד החלה על כל יום ויום. "עלת שבת בשבתו" = 1912 רומזת להודאה באשר [תהי' קיט,קיז] "רבים רדפי וצרי, מעדותיך לא נטיתי": לא משנה מה יקרה, נאמנותי תעמוד תמיד בל אתפשר להיכנע אפילו לצרכי השעה הנראים, כי יודע אני שרודפי וצרי באים רק לבחון אם מעדותיך לא נטיתי, ומהווים הזדמנות לתיקון של תשובה לסגל אותי לישועה. עולת שבת בשבתו עומדת על סוד החיים התדירים ממש, על "עלת התמיד ונסכה" = 1100 כנאמר (במ' כא,א) "והיה כל הנשוך וראה אתו וחי", שלא משנה אפילו אם חרב חדה כבר נראה כאילו תחתוך הרגע חו"ח את צוארך, או אם הנחש כבר נשך אותך, מספיק שתתירא בפני בורא עולם ומתוך כך תחזור בתשובה (שזה עניין נחש הנחושת, שכל מי שראה אותו נתרפא וחי), בכך תיושע, וישועת ה' כהרף עין.
התהליך, כפי שמתברר לנו בכל צעד שאנחנו מתקדמים ב"ה, מתחיל בתיקון הקשר ביננו לבין הזולת (העומד על תיקון הקשר ביננו לבין עצמנו). הפסוק השלם שלנו, בערכו 3112, פוקד על כולנו (ירמ' לד,י) "לשלח איש את עבדו ואיש את שפחתו חפשים", שנועיל אנו לשחרור כל המשועבד לנו, ועל אחת כמה וכמה, שלא נחזיק בזולת לשעבדו בשום אופן ותחת כל מסכה וכינוי שיהיה.
ואז, [יהו' ב,כד] "ויאמרו אל יהושע, כי נתן י-הוה בידנו את כל הארץ; וגם נמגו כל ישבי הארץ מפנינו". ככה היא הדרך של מלחמות ישראל! שוב פעם, תיקון הקשר בחברה לכיוון ערבות הדדית ונוהל של צדקה וחסד, מתחזק בתור תנאי להליך הגאולי ככל שאנו מפרטים יותר לעומק את משמעות הכתוב: "נתן י-הוה בידנו את כל הארץ" = 1345 על כך שלא ניכשל במה שקבלנו על עצמנו: [דב' כז,יז] "ארור מסיג גבול רעהו, ואמר כל העם אמן" (לבל נחזור לתפוס ולשעבד את מי שמקודם שחררנו למראית עין, חלילה). ועם זאת, באמת נהיה זכאים (הרי כך מובטח בפירוש!) להמשך "וגם נמגו כל ישבי הארץ מפנינו" = 1052 (זה שלום מבחוץ כנגד השלום מבפנים, בסוד שלום בחילך ושלוה בארמנותיך), בו מתקיימת ההבטחה אשר עולת שבת בשבתו הנקרבת כדין על עולת התמיד ונסכה, תיקון השלום והערבות מבפנים ואל החוץ, תפתח את שערי (שמ' ג,ח) "ארץ זבת חלב ודבש" ביופי ובנועם שכאלו לא נראו עוד בעולם, להשפיע בחדוה לתיקון כללי, לגאולה שלמה הנבנית בע"ה ממעשה ידינו.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה