יום שני, 27 ביולי 2015

ואתחנן, עליה ג, תפארת בשבוע

ואתחנן, עליה ג, תפארת בשבוע. דב' ד,מד: "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל".
"וזאת", במנין 414, מצביע על "אור אינסוף", מקור התורה אשר משה הוריד לנו אל עולם המידות. "התורה" = 616 מורה על תכלית אחיזתנו בה, כי [תהי' קח,ד] "אודך בעמים י-הוה, ואזמרך בלאמים", להשפיע טובה לעולם ולהוביל אותו לתיקונו.
התורה האלוהית יש בה סגולות אדירות; וכגודל הכלי, כן גודל האור הנקלט בו. "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" = 2989, שענינה [ישע' מב,ז] "לפקח עינים עורות, להוציא ממסגר אסיר, מבית כלא ישבי חשך"; כי היא העדות של בורא עולם (יח' לט,כט) "אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל", למען יאירו על פני הארץ במעשיהם.
"וזאת התורה" = 1030, [תהי' קלו,כב] "נחלה לישראל עבדו, כי לעולם חסדו", עליה נאמר [שה"ש ד,ז] "כלך יפה רעיתי, ומום אין בך", זוהרת בשלמותה. פקד עלינו הבורא ית' לעשות לו משכן כדי שהוא ישכון בתוכנו דוקא, והתורה באה להקנות לנו את הידע, החיבור והכלים לבנות את (במ' ד,ז) "כל המשכן וכל אשר בו" בדרכים מופלאות. והוזהרנו לקבל את הכל באהבה, מתוך ביטחון (מש' ג,יב) "כי את אשר יאהב י-הוה, יכיח (יוכיח)", ולנהוג בצניעות, כדברי רבי יצחק בגמרא (בבא מציעא מב,א) "אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין".
את התורה הזאת שם משה "לפני בני ישראל" = 773,(ש"א כה,כח) "כי מלחמות י-הוה א-דני נלחם" וילחם: מלחמות ה' (י-הוה), דהיינו של מלכות השמים, על מלכות א-דני, על פני הארץ. זו דרך הלחימה המוצלחת של עם ישראל, המקנה לו את זכות קבלת התורה הזאת: ללחום אך לשם שמים, לתקן את פני הארץ.אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה