יום ראשון, 19 ביולי 2015

דברים עליה ב, גבורה בשבוע

דברים עליה ב, גבורה בשבוע. דברים א,יא: "י-הוה א-להי אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם".
משה פותח בברכה לעם ישראל, ברכה שיש בה הדרכה לפרט ולכלל, וכן נבואה מלובשת בהבטחה על תנאי לכל הדורות. הכל בא מאת "י-הוה א-להי אבותכם" = 541 העומד כנגד מעלת (ברא' לב,כט) "ישראל", בבחינת הפנימיות של היחוד של ישראל המחובר לבוראו, הזה אשר (כדברי הגמרא ברכות י,א) "רואה ואינו נראה", הפוקד על עמו לקיים אשר (זכ' ב,טו) "ונלוו גוים רבים אל י-הוה ביום ההוא" מתוך התעסקותו במשימה (דה"א טו,יד) "להעלות" את הכל באמצעות שבפני כל מכשול יגש אל הקודש בכונה ברורה: (תהי' ה,ג) "אתפלל", ודוקא התפלה תפתח שערי ברכה וישועה.
 אז שני חלקים לחיבור, ושניהם באותו ערך 541, ומעשה הקטן כדמות מעשה הגדול. בעקבו אחרי דרכי ה', ישראל צריך להגשים את הברכה הראשונה של משה: "יסף עליכם ככם אלף פעמים" = 751, עד הגיעו לבחינת "עשה שלום" כדוגמת בוראו.
ועוד: "ויברך אתכם כאשר דבר לכם" = 699, תולה את הברכה מלמעלה בהתעוררות העם מלמטה הקמים (ברא' ד,כו) "לקרא בשם י-הוה" ושוקדים (דב' יא,כז) "אל מצות י-הוה א-להיכם", היכן שהברכה שרויה מטבעה ומזמינה הנהגה לפיה (שמ' טז,ד) "ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו", מתוך אמונה וביטחון המוכיחים את עצמם במציאות.
ואז, חותמת המלך: הכל יהיה "כאשר דבר לכם" = 817, דהיינו (דה"א יט,יב) "והושעתיך", ובנוסחה פשוטה מאוד העולה מאליה בישראל העושה שלום, (תהי' לז,כב) "יירשו ארץ" ויחיו וישבו בה לבטח כל הימים, לתקן עולם ולמשוך אלינו את הגאולה השלמה, ממש בימים אלו של חודש מנחם אב אשר יהפכו מיגון לשמחה וליום טוב, במהרה בימינו אלו ממש, אכיה"ר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה