יום חמישי, 16 ביולי 2015

מסעי, עליה ו, יסוד בשבוע

מסעי עליה ו, יסוד בשבוע. במ' לה,טז: "ואם בכלי ברזל הכהו וימת, רצח הוא; מות יומת הרצח".
מי שלוקח או משליך כלי ברזל (מסתם מקל או גרזן, ועד טיל וכו') להכות את רעהו עד מות, הוא רוצח; אך בהגדרה מוקדמה הוא חולה, חולה שנאה עד אשר "בכלי ברזל הכהו וימת" = 793, כי הוא, בעצם, (מש' כט,כד) "שונא נפשו", שונא את עצמו.
ואם "בכלי ברזל" = 301 יכהו, (דניאל יא,ג) "מלך גבור" יכה אותו, וכוונת מכה מאת המלך הגבור והנורא היא (נח' ו,יט) "ליראני" -לגרום לאדם לירא את ה' לבל יחטא עוד-, כאשר "הכהו וימת" = 492 מוליד מיד מצב של (ישע' סב,יט) "קול בכי וקול זעקה"; וימשמש האדם במעשיו ויחזור בתשובה שלמה. ועל מה תבוא המכה? על כי (ישע' ט,יח) "איש אל אחיו לא יחמלו", שאין חמלה, שאין רחמים, בקשר בינו לבין זולתו. ואז באה צרה חו"ח, לרכך את הלבבות.
ואם באכזריות ובלא צדק, בחינם הרג נפש, (רוצח) "רצח הוא" = 310, וממעשיו (ברא' ד,כד): "יקם (יוקם) קין", הרוצח הראשון, קם ונעור כבי' בחטאו הנזכר בידי כל רוצח. ואם רוצח הוא, (שמ' ל,י) "יכפר"; "מות יומת הרצח" = 1205 כי מצוה עלינו (מש' כא,טו) "עשות משפט", ולאחר שתוסר הקללה הכבדה מעל הכלל שבקרבו ארע הרצח, עשות צדק ממתיק והברכה שבה לשרות על העם, ומתבטאת בשפע טוב (יח' לד,כז): "והארץ תתן יבולה". "ואם בכלי ברזל הכהו וימת, רצח הוא; מות יומת הרצח" = 2355, וחסדי וצדקי (נחמ' יג,יד) "אשר עשיתי בבית א-להי ובמשמריו" ייזכרו לי ולאשר לי לטובה תמיד.
אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה