יום חמישי, 30 ביולי 2015

ואתחנן, עליה ו, יסוד בשבוע

ואתחנן, עליה ו, יסוד בשבוע. דב' ו,יט: "להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר י-הוה".
אם נשמור את מצוות התורה לעשות את הטוב והישר בעיני ה', לא רק נשב בארצנו לבטח, אלא שגם נזכה "להדף את כל איביך מפניך כאשר דבר י-הוה" = 1566. מי הם באמת אותם אויבים מהם נחוץ שניפטר בארצנו? כנראה מדברים עליהם עוד מעט, לקראת ימים הנוראים, כשנבקש בלשון "החזירנו בתושבה שלמה לפניך", לפני "תקיעת שופר" לעורר את הלבבות, ובמיוחד ביום הכיפורים, אשר (ויק' טז,לא) "שבת שבתון היא לכם". איך יתכן? הרי יש לנו שלל אויבים מולם נאלצים אנחנו להילחם על חיינו בארץ ישראל! אלא שאומר הקב"ה: אתה נלחם נגד האויב הפנימי שלך, ואני נלחם לך באויב החצוני. שבזכות תיקון מידותנו והחזרה בתשובה המתמדת בתוכנו, יקרה גם (שופ' ג,כח) "כי נתן י-הוה את איביכם, את מואב, בידכם". ולא בכדי אומר "את איביכם את מואב" = 934, המורה על כח עצום מופעל נגד כל מי שיעז לצאת נגד ישראל, כדברי הנביא (יח' ו,יב) "וכליתי חמתי", שכבי' כל הרוגז של הבורא ית' ישפך על אלו. ובכלל, (עוב' א,טו) "גמלך (גמולך) ישוב בראשך", החל על כל צדי המלחמה: לרשע יושב כרשעתו, ולצדיק כצדקתו, "יחד, כל שבטי ישראל".
הרי "להדף את כל איביך מפניך" = 813, לא מצריך אפילו מלחמה, כי אם באותה בחינה בה מתקיים (ברא' א,ג) "ויאמר א-להים יהי אור ויהי אור", יתקיים אשר יאמר לאויב (ברא' ד,יא) "ארור אתה", ומזה יתהוה מצב חדש בבחינת (ויק' יג,נ) "והסגיר את הנגע", וטוב לצדיק וטוב לשכנו.
והכל ייעשה "כאשר דבר י-הוה" = 753 (ברא' כט,יג) "את כל הדברים האלה", בהם הכח (ש"א יד,ו) "להושיע ברב או במעט", כי (תהי' ז,ו) "ירדף אויב נפשי" עד שינוס על נפשו. בזו הדרך של הברית המחבר את ישראל (ומתוך השפעת ישראל, את כל חסידי העולם) עם בוראו, נתקן את המצב הבטחוני שלנו, כך כל פרט, כך אומה: את תנועת החמס מבטלים בתיקון החמס והעושק מתוכנו, וכך הלאה הנוסחה כנגד כל אויבנו; ובע"ה נעשה ונצליח.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה