יום שני, 13 ביולי 2015

מטות עליה ד, נצח בשבוע

מטות עליה ד, נצח בשבוע. במ' לא,מא: "ויתן משה את מכס תרומת י-הוה לאלעזר הכהן, כאשר צוה י-הוה את משה".
בפסוקים הקודמים נודעו לנו עקרונות למערכת המיסוי במדינה תקינה, על פי ה'. יש את אנשי הצבא אשר יצאו למלחמה ונצחו את מדין כאשר ה' צוה, יש את השלל הרב שהביאו, ויש את כל יתר העם. פקודת החלוקה ברורה היא: חצי מהשלל לחילים שיצאו לקרב לכל דרגותיהם, וחצי מהשלל יחולק בין כל העם. מהחצי של העם, יועלה מס של 2%; מהחצי של החילים, המס אשר יועלה יסתכם ב0,2%. ומשם נוכל לדרוש איך נכון לחלק ומה הנכון להעלות לממשל לא רק משלל מלחמה, אלא מכל הדומה לו שמופק מעבודת כפיים פרטית על נכס או זכיה לאומית (אוצרות טמונים עמוק באדמה ובים, ניצול פרטי של משאבים השייכים לכולם כגון חופים ויערות ושמורות טבע, והרשימה ארוכה), רווח מתוך משהו השיך לכל הלאום, וכן הלאה: חצי לעושי המלאכה, חצי לעם כולו; וכן ההבדל המהותי במיסוי בין מי שהקריב מעצמו כדי לזכות את כולם, לבין מי שזכו מעצם היותם חלק בקהילה.
משה גובה את המסים ומעביר אותם אל הכהונה, אל עובדי הציבור אשר טובת הכלל אומנותם. את "מכס תרומת י-הוה" = 1192 הוא מעביר, בשם ה', (דניאל ט,ו ועוד מקומות) "לאהביו ולשמרי מצותיו". ותמוה, הרי רק הכהנים יקבלו את המכס; וכי רק הם נחשבים אוהבי ה' ושומרי מצוותיו? אלא להראותך שבמדינה תקינה, עובדי הציבור לא יהוו לעולם נטל על הכלל, אלא שטובתם היא דוקא טובת הכלל: מתוך כך שהעם יפרנס אותם הם יפתחו את שערי הפרנסה לעם, ואשר הם יקבלו למחייתם ייחשב רווח נקי והכי טהור לכל משלמי המסים ללא יוצא מן הכלל.
"ויתן משה" = 811, ונתינתו (מש' א,ח) "שמע בני מוסר אביך": מוסר לכל הדורות הוא נותן בנתינתו; והוא אשר (מש' לא,ל) "שקר החן והבל היפי", כי אם יראת ה', הנהגה ערבה הנוחה לה' ולבריות תעורר בכל פרט "תשוקה" = 811 להמשיך ולגדול יחד, לתקן ולהיתקן בשלום. וזו מהות "מכס תרומת י-הוה לאלעזר הכהן" = 1610, ובזאת, דבר ה' לכנסת ישראל בפי הנביא (הוש' ב,כא) "וארשתיך לי בצדק ובמשפט".


מתוך כך שננהג לפי כללים אלו, "כאשר צוה י-הוה את משה" = 1394, תתקיים הבטחה משולשת. לגבי הפרט, (במ' יז,כ) "האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח" (כאשר "אשר אבחר בו" שוה 720, עשר פעמים חס"ד); לגבי הכלל (ישע' נא,יא) "ששון ושמחה ישיגון", ולגבי הלאום באשר הוא, (אס' ט,א) "אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם". דוקא ביום הנצח בשבוע, בימים בהם אנו חרוצים להיאבק נגד החמס תרתי משמע, השגות אלו עשויות להיות חשובות ביותר.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה