יום שלישי, 21 ביולי 2015

דברים, עליה ה, הוד בשבוע

דברים, עליה ה, הוד בשבוע. דב' ב,טז: "ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם".
פשט הפסוק שלנו מדבר בבירור על כל האנשים אשר היו בני עשרים שנה ומעלה לעת יציאת מצרים, אשר מתו במדבר. אך התורה נצחית, ולכל דור מדורות עולם היא מדברת. "כל אנשי המלחמה" = 539 מרוכזים בתוך הנשמה הכוללת של (במ' יג,ח) "הושע בן נון", יורשו של משה, אשר יוביל את תקומת חילות ישראל מול אויבינו, הוא המנהיג את את העם לעת הכיבוש הראשון. היום, כמו אז, עם ישראל נמצא במערכה ארוכה לכבוש את זכותו להתישב בארץ בבטחה: נשתדל לפענח איך הדברים מתקשרים ישירות אלינו, במערכה העליונה ובמערכה התחתונה.
"ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה" = 1537, כאשר נהיו אחדות אחת תמה ותמימה היוצאת למלחמה צודקת בשם העם כולו, אז כל העם נהיה אור זך אשר עצם קיומו אינו סובל את החושך, (עוב' א,יח) "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה", ונדלקו כוחות-על בידי ישראל להחרים את כל אויביו ללא פגע. המפתח ברור ומבורר; ואם חלילה לא נישמע לזעקת הרגע, מאוימים אנו לדברי ירמיה: (איכה א,יג) "השיבני אחור, נתנני שממה". כשהכל ברור, יש חושך ויש אור, ואין ביניים. זאת חוינו כבר בעוונותינו; זה הזמן לתקן באחדות שלמה.
אז אם באמת הפסיקו "למות" = 476 (ברא' יג,יא) "איש מעל אחיו", אם "תמו כל אנשי המלחמה למות" = 1461, אם פשוט כל אנשי המלחמה שהם העם כולו נתאחדו בתמימות ומתוך ערבות הפסיקו לפגוע ולהיפגע, (מ"א כב,יז) "ישובו איש לביתו בשלום", ועדיין (ש"ב יח,יט) "ואבשרה את המלך כי שפטו י-הוה", שגם על המלך חל המשפט האלוהי, ויהיה צדק בישראל.
 וכאשר תמו כל אנשי החיל "למות מקרב העם" = 933, לשים בלבבם ובפיהם אשר (דה"א יט,יג) "חזק ונתחזקה בעד עמנו", וכל חייל מפנה עיניו אל המרומים לפני ואחרי כל נס גלוי לומר (תהי' לד,ב) "תהלתו בפי", כי הקב"ה מנהל בגלוי את הקרב (איוב כו,יד) "ורעם גבורתו" מתפרסם לעיני כל; וצבאות שמים וארץ מתעוררים (תהי' קן,ה) "בצלצלי תרועה"; (קו' יב,ז) "והרוח תשוב", ותהי כל עדת ישראל (שה"ש ח,י) "כמוצאת שלום" מתוך אהבת שלום ורדיפת שלום, וכל אחד ואחת מתוכה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה.
"ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם" = 2470, [דה"א יד,יז] "ויצא שם דויד בכל הארצות, וי-הוה נתן את פחדו על כל הגוים", כי [תהי' פה,יב] "אמת מארץ תצמח, וצדק משמים נשקף".


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה