יום שני, 13 ביולי 2015

מסעי, עליה ג, תפארת בשבוע

מסעי, עליה ג, תפארת בשבוע. במ' לג,נג: "והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה".
וצריך עיון, הרי הארץ היא בחינת המלכות, אשר תאיר באור שבו תואר. "והורשתם", שלא רק נאחוז אנחנו בארץ, אלא שגם נוריש אותה לנצח. ומה המשמעות הפנימית של הורשת וישיבת הארץ? "והורשתם את הארץ וישבתם בה" = 2419 מחייב את אשר (מ"א ב,ג) "ושמרת את משמרת י-הוה א-להיך": הארץ תופקד בידינו למען אשר משמרת ה' תישמר בה. וכן, "וישבתם בה" = 765 יש בו אותם אותיות של "ביום השבת", שזה עיקר הישיבה; ובא להזכיר אשר אין עבודה ומשימה יותר חשובה וחיונית בישובנו את הארץ מאשר (דה"א יז,כה) "להתפלל לפניך", לעשות (כדברי רבי ישמעאל בשם רבי עקיבא בגמרא בבא קמא קיג,א) "קידוש השם", ובמיוחד כאשר (דניאל יב,א) "עת צרה", והישועה משמים.
ומה טיב אותה משמרת אשר נפקדנו לשמור? "כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה" = 3013, משיב, להוריש את התודעה הישרה, (ש"א כו,כג) "את צדקתו ואת אמנתו אשר נתנך י-הוה היום": צדק בתוכנו, צדק בקרבנו, צדק בחברה שלנו, צדק להאיר ולהשפיע לעולם. וגם אמונתו, האמונה שלו ית', האומנות שלו במידותיו הנאמנות, המייחדות אותנו לשמור דרך ה' לעשות צדקה ומשפט. ככה, אך ככה, נזכה באמת לבחינת "לרשת אתה" = 1336, (שמ' כט,ל) "לשרת בקדש", וישבנו בה לבטח.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה