יום ראשון, 12 ביולי 2015

מסעי, עליה ב, גבורה בשבוע

מסעי, עליה ב, גבורה בשבוע. במ' לג,יד: "ויסעו מאלוש, ויחנו בפרפידם, ולא היה שם מים לעם לשתות".
 תחנה עשירית מתוך מ"ב במדבר היא "אלוש" = 337, המכונה "כרך תקיף" (עיר חזקה, עיר מבצר) בתירגום יונתן, על כך שבנה אותה ששי מבני הענק (כדברי הגמרא ביומא י,א), שמשים הארץ כשחיתות עכ"ל. מקום בו שורה גבורה לאין שיעור מבחינתנו, גבורה המסוגלת להשחית בפסיעה אחת ערים שלמות, ומשתתקים לגמרי לפניה, מתבטלים כלפי (דב' ז,כא) "א-ל גדול ונרוא" שהגבורה כולה שלו, ורק הוא (ברא' ד,יז) "בנה עיר", ומתמלאים יראה מתוך תימהון. אמנם, אין תיקון תחנה זו בתימהון אלא דוקא בהיפוכו, בהתגברות התודעתית עליו: בכך שהביטחון בה' מתגבר כדוגמת דויד נגד גולית, (ויק' יג,יח) "ונרפא" הבוטח בה', לקיים אשר "אלוש" אותיות (תהי' קכב,ו) "שאלו", ולא לשוא מתבקשים אתם לשאול כי אם (ירמ' י,יח) "למען ימצאו". גם מה שלכאורה חסר שיעור, כבד מנשוא, סוגר את כל הסיכוים, אם מתרוממים עד לשאלה, עד לבקשה הנכונה, אפשר למצוא בו פתח לשליטה, לישועה. רק שאין זה תיקון אשר אפשר לבצע מתוך תימהון והשתוממות, ולא מתוך עולם המחשבה, אלא שדורש עבודת כפיים. על כן, מייחס בעל הטורים את השם "אלוש" לפועל ללוש: שם קבלו בני ישראל את המן בזכות שרה אשר קיימה את מצות בעלה שביקש ממנה: לושי, ועשי עוגות; שם, מול הגבורה המופרזת, יש צורך ללוש כבי' את המצוי להקנות לו צורה ותועלת חדשה, ליצור ממנו משהו הראוי לאכילה.
משם נוסעים לרפידים, עליו נאמר (בכורות ה:, מובא באוה"ח שמות יז,א): אין רפידים אלא רפיון ידים מן התורה עכ"ל. רפידים, התחנה הי"א, היא בחינת דעת, היכן שהחיבור בין מעלה ומטה שקוף לעין כל. עם ישראל מרפים ידיהם מן המצוות ומאבדים ביטחון. כשיקוף לכך, אין כאן מים לשתיה, ובמקום לצפות לנס ולבקש מאת ה', מתוך חולשת דעתם מתלוננים בני ישראל על משה ועל ה', ומנסים האם יש ה' בקרבנו, אם אין חלילה. "רפידם" = 334 תשמש, דוקא במלחמה הנסית נגד עמלק, הוכחה לאשר (תהי' לד,יט) "קרוב י-הוה" לכל הקרוב אליו ית', מידה כנגד מידה.
מאלוש, מקום הגבורה האדירה הניתנת להמתקה בידינו, אל רפידים, מקום החיבור השקוף בבחינת דעת. רק שלא נרפה מתוך פחד וקוצר רוח; ואולי הפעם, כשיהיו ידי משה אמונה, ננצח לא רק את עמלק אלא את כל שארית הרע שבקרבנו, ונזכה לגאולה שלמה מתוך תיקון מסעינו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה