יום ראשון, 24 במאי 2015

נשא, עליה ב, גבורה בשבוע

נשא, עליה ב, גבורה בשבוע. במ' ד,מט: "על פי י-הוה פקד אותם ביד משה, איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו אשר צוה י-הוה את משה".
כל משפחות הלוי מונו וקבלו את פקודת עבודתם, אשר אף אחד מהם לא יעשה את עבודת חברו ולא יעזור לו לקים את מלאכתו, כי אם כל אחד במקומו, בהידור רב, לקים את מקומו: "על פי י-הוה פקד אותם ביד משה, איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו, אשר צוה י-הוה את משה" = 4445, ולפני ה' הכל כאין ולא היה כי השלמות תיבלע באלוהות, [ש"ב ז,יט] "ותקטן עוד זאת בעיניך, אדנ-י י-הוה, ותדבר גם אל בית עבדך למרחוק: וזאת תורת האדם, אדנ-י י-הוה". [זכ' ו,א] "ואשב, ואשא את עיני, ואראה; והנה ארבע מרכבות יצאות מבין שני ההרים; וההרים, הרי נחשת". כי משלמות ודיוק עבודת המשכן, ייפתח השער אל תודעת האמת, ויפקחו עינינו לכל אשר לא יכולנו לראות מקודם.
אז התיצבו הלויים לפני משה, אשר "על פי י-הוה פקד אותם, ביד משה" = 1208. ואם כן, [יש' יג,ו] "הילילו, כי קרוב יום י-הוה; כשד (כשוד) משד-י יבוא", כי (שמ' יט,ח) "כל אשר דבר י-הוה, נעשה", וכך נזכה לקיום הבטחתו (יש' מא,ט) "בחרתיך ולא מאסתיך". כי גם [תהי' יח,מב] "ישועו ואין מושיע, על י-הוה ולא ענם", (יש' סה,יד) "ואתם תצעקו מכאב לב" כשאחזק עליכם (יח' ל,כד) "את זרעות מלך בבל", (דה"א יט,ט) "ויערכו מלחמה פתח העיר", כי הוא (איכה ג,יב) "דרך קשתו ויציבני" לירות בי, כי סטינו מהדרך הישרה, ורק הצדיק יתעורר אל מול הפורענות [ברא' לט,טז] "ותנח בגדו אצלה, עד בוא אדניו אל ביתו", (שמ' כג,כ) "אל המקום אשר הכנתי (הכינותי)". (דב' לג,כט) "אשריך ישראל, מי כמוך", אשר תלמד את כח התשובה לכל אשר סביבך, ורק (דב' יז,טז) "לא תספון (תוסיפון) לשוב בדרך הזה", וכל אחד (ירמ' נ,יט) "תשבע נפשו" כי יכרות את (ברא' יז,כד) "בשר ערלתו" מאבר המין, ומן הפה ומן הלב, (יש' סג,ז) "ורב טוב לבית ישראל", ומהם, ברכה תשרה על כל העולם.
כי זיהם וחלקם משה, "איש איש על עבדתו ועל משאו, ופקדיו" = 1863, וככל שתישר את דרכך ללכת בדרכי האלהים, אשר [איוב כז,י] "אם על שד-י יתענג, יקרא א-לוה בכל עת" (יתענג דוקא על בחינת שד-י, השמה לו מידה וגבול), [תהי' קכא,ח] "י-הוה ישמר צאתך ובואך, מעתה ועד עולם". (אסתר ו,ט) "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו".


**************************
הקבוצה שלנו בפייסבוק: https://www.facebook.com/groups/toratmashiach/
הבלוג שלנו: http://titularesdetorah.blogspot.com/
אם ברצונך לקבל את ההתבוננות היומית באמצעות הקבוצה המיועדת בווטסאפ, בקש למספר 0523066459 את הצרפותך לקבוצת "מדרש אשאביאל"
אנו עושים גם ניקוי בעופרת יצוקה, לביטול כח עין הרע וכישופים. המידע, וההזדמנות להזמין לעצמך עבודה נאמנה שלרוב הסיכוים תשנה את חייך מיד: https://www.facebook.com/ainharavekishuf/app_208195102528120
ואם נכון בעיניך לעזור לנו לקיים את השליחות אשר לקחנו באהבה על עצמנו, ברוכה הבאה תמיכתך באמצעות פייפל. אם באפשרותך, יתן לנו הרבה נחת שתעשה מנוי זעיר לפרנסת השעות הרבות אשר אנחנו מקדישים כל יום בשמחה להתבוננות זו.
תרומה חד-פעמית: http://goo.gl/lRDiAw
המנוי: http://goo.gl/Snh7JU
***************************

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה