יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

האזינו, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע

האזינו, עליה של שבת קודש, מלכות בשבוע. דב' לב,מז: "כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם; ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עברים את הירדן שמה לרשתה".
הפסוק שלנו השלם, בשוויו 5146, מצביע ישר אל תוך משל עצמתי ובו הוראות לחיינו, ועוד לחנוכת השנה הבאה עלינו לטובה: [רות א,טז] "ותאמר רות: אל תפגעי בי לעזבך, לשוב מאחריך; כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין; עמך עמי, וא-להיך א-להי". בדברים אלו מבקשת רות להתגיר, באופן הכי מושלם שאפשר. ומול כמיהה ובקשה שכזו, אי אפשר לא לקבלה. וטוב שנבדוק את המשל לו נמשלים הרבה, כי לא דבר ריק הוא מאתנו (ואדרבא: הדבר מלא מאתנו דוקא), כי הוא חיינו; ובדבר הזה נאריך ימים על האדמה, על המלכות שלנו על פני הארץ, אשר נדרש לחצות את הירדן (שמו מלשון ירידה שתזדמן לצורך העליה, ובכלל ירדן = 264 = סדר, אשר עלינו לכבוש לראשונה) כדי לרשת אותה בשלמות.
ויובן, מכך שיואר אשר כולנו בבחינת גרים השבים מרחוק לפני ה', כדברי נעים זמירות ישראל (תהי' לט,יג) אל תחרש כי גר אנכי עמך; ומאידך, כולנו מצווים באמור (דב' י,יט) ואהבתם את הגר; ומצווים לעזור לו ולתמוך בו ולהתכבד בשמחתו. "כי לא דבר רק הוא מכם, כי הוא חייכם" = 809, אשר (תהי' כג,ב) "על מי מנחות ינהלני".
הגר האמתי בא לפני בית הדין באהבה וביראה, ושלוש פעמים ידחו אותו הדיינים לבדוק את סוף דעתו ואיך יגיב לבו. לדעת אם אל אשר נלך הוא ילך בדחיה הראשונה, אם היכן שנלון ואיך שנישן גם יהיה אתנו; ואם יזדהה מכל הלב עם העם, כאשר להזדהות עם העם משמעו גם לקבל על עצמו את א-להינו. וכפי שראינו, גם אנחנו נקראים גרים לפני ה', ומצווה עלינו לאהוב את הגר ולקבל באהבה שבלב וגם במעשה את המתחנן "אל תפגעי בי לעזבך, לשוב מאחריך" = 1352, כי בשלושת תשובותיו זכה משמים (דב' כ,ו) "וישב לביתו פן ימות" כי נשמתו לא סובלת כבר את הגלות ומקומו בברית התורה, בשלמות עם אחיו לפני ה'.
ובימים אלו אשר הנם עת רצון לתשובה שלמה, דע לקבל ולהזין את יצרך הטוב המבקש להתגיר, ליטול חלק בחייך המעשיים דוקא, ללכת אתך לאן שאתה הולך וללון אתך, להשתיך אליך ולאחוז אתך בא-להיך. ואם תלמד לאהוב את הטוב שבך ולתמוך בו כנגד עצת היצר הרע, כנגד הכעס והעצלות והגאוה והפחד והספק, אז תתקבל בעדת א-ל ויתקים בך הכתוב (דב' ל,ו) ומל ה' א-להיך את לבבך; ועוד יכניסך הוא ית' עצמו אל מקוה טהרה כדברי הנביא (ירמ' לג,ח) וטהרתים מכל עונם אשר חטאו לי, וסלחתי לכול עונותיהם אשר חטאו לי ואשר פשעו בי. יהי רצון ובשנה הזו נזכה להתגיר בשלמות, לצאת מהטבילה והתפלה כתינוקות שרק עתה נולדו, חמושים בתורת ה' לתקן עולם מבפנים אל החוץ ולזכות לגאולה שלמה במהרה, כל המהר אשר נסתגל לקבלה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה