יום רביעי, 24 בספטמבר 2014

האזינו, עליה ו, יסוד בשבוע

האזינו, עליה ו, יסוד בשבוע. דב' לב,מ: "כי אשא אל שמים ידי, ואמרתי חי אנכי לעלם".
כי אשא אל שמים ידי בעולם הזה, לעשות על פני הארץ כדוגמת הנעשה משמים, ואז נסתגלתי לומר בבטחון מלא אשר חי אני לעולם, בעולם הבא. "כי אשא אל שמים ידי, ואמרתי חי אנכי לעלם" = 1703, כקנאת דוד אל ה' [דה"א כא,יג] "ויאמר דויד אל גד צר לי מאד; אפלה נא ביד י-הוה כי רבים רחמיו מאד, וביד אדם אל אפל". ומתוך תודעה מתוקנת המחזקת בך את האמונה הטהורה בה תדע מאין יבוא עזרך, לא תיכשל עוד לשאול (ויק' כה,כ) "מה נאכל בשנה השביעת הן לא נזרע" ותהיה צדיק המתענג לקיים את אשר צוך ה' (ויק' כג,כב) "לא תכלה פאת שדך בקצרך" כי מתוך כך יהיה מזון גם לעני ולאביון, לגר, ליתום ולאלמנה שבקרבך. 
משה שם את עצמו לדוגמא ומציין "חי אנכי לעלם" = 269, על אף אשר (יהו' כג,יד) "והנה אנכי הולך היום" ויהיה אשר (ש"א טז,יג) "מהיום ההוא ומעלה" לא יוכל עוד (יח' יג,ה) "לעמד במלחמה" לפני העם ולהנהיג (דה"ב יד,יז) "גבורי חיל". כי מעתה תעמוד בראשך תורתו הקדושה לירושה להאירך את הדרך, (נחמ' יב,א) "ואלה הכהנים והלוים" 
 המשרתים בקודש ומושלים (תהי' קמט,א) "בקהל חסידים", בהידמותם למידות הרועה הנאמן יעוררו אותו בגן עדן לאמור לפני כסא הכבוד (איכה א,יא) "ראה י-הוה והביטה" אשר בניך תקנו את דרכיהם ועושים שלום בארץ, ומשם תזדמן עת רצון לישועה.
וכפי שישכיל כל מתבונן, כל הנאמר כאן על ישראל ישמש דוגמא לשאר עמים, ויציר אף את דרכי היחיד הוא כל אדם, אשר ישא לשמים מעשה ידיו, ויזכה בכך לחיי עולם.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה